خدمات ویراستاری و ترجمه برای نویسندگان مجله فراهم شد
قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران گرامی! به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند، نشریه International Journal of Learning Spaces Studies (پژوهش های فضاهای یادگیری) با هدف تسهیل انتشار یافته های علمی آن دسته از نویسندگان محترم که با وجود شایستگی های پژوهشی در ترجمه و نگارش به زبان انگلیسی نیاز به ...

Read More