خدمات ویراستاری و ترجمه برای نویسندگان مجله فراهم شد

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران گرامی!

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می رساند، نشریه International Journal of Learning Spaces Studies (پژوهش های فضاهای یادگیری) با هدف تسهیل انتشار یافته های علمی آن دسته از نویسندگان محترم که با وجود شایستگی های پژوهشی در ترجمه و نگارش به زبان انگلیسی نیاز به کمک دارند، خدمات ترجمه و تالیف را فراهم کرده است. 

این خدمات توسط مجموعه متخصصان مجله (اینجکس) به نشانی www.injex.org فراهم شده است. نویسندگانی که در نگارش انگلیسی نیاز به پشتیبانی فنی و ادبی دارند، می توانند با ارسال مقاله خود به زبان فارسی یا انگلیسی (برای ترجمه یا ویراستاری) در سامانه مذکور، با قید عبارت معرفی از طرف مجله LSS با تخفیف قابل توجه برخوردار شوند. مجموعه اینجکس، مجموعه ای جداگانه اما همکار مجله به شمار می رود. لذا سفارش کار، و تسویه حساب به صورت مستقل صورت می گیرد. اما خدمات اینجکس از نظر کیفی مورد تایید مجله می باشد.